Covid 19 Equipment voor onze scholen.

 

Alle stichtingen van Tenda Pamoja hebben hun bijdragen geleverd in aanschaf van materialen voor Covid 19 bestrijding. Dit gebeurde al in maart. In oktober 2020 kon er dankzij extra donaties en de samenwerking met Wilde Ganzen wederom tot aanschaf van materialen worden overgegaan. Deze aanschaf gebeurde in overleg met de sponsor van een school, de school zelf en ons team in Kenia. Afgelopen periode is er hard gewerkt om bij aanvang van de scholen dit op tijd te kunnen uitdelen. Dit was een uitdaging, daar er een run is op deze materialen. De volgende materialen zijn daarbij uitgedeeld; mondmaskers, zeep, sanitizers, thermoguns, watertanks op stalen standaards en footsanitizers. Ook hebben de scholen een bedrag ontvangen, zodat er door de community van een school zelf zeep gemaakt kan worden. Samson en Samuel, onze medewerkers in Kenia, hebben voorlichting gegeven in het gebruik ervan.