Water

Drinkwater en sanitair

Schoon drinkwater en voldoende sanitaire voorzieningen zijn van groot belang voor de gezondheid van schoolkinderen. Goed sanitair is een onmisbare randvoorwaarde voor bescherming tegen cholera en andere ziekten. Gezonde kinderen missen minder vaak hun lessen op school en presteren ook beter op school. De afgelopen jaren heeft Tenda Pamoja, met mede financiering door Wilde Ganzen, op een groot aantal scholen water- en sanitairvoorzieningen gerealiseerd. Het gaat daarbij onder meer om de bouw van grote drinkwatertanks, dakgoten, waterpompen , sanitairgebouwen en de aanleg van groentetuinen.

Schoon drinkwater en het gebruik van de latrines helpen mee aan het voorkomen van ziektes en uitval van schoolbezoek. De prestaties van de kinderen verbeteren. Met de aanleg van de groentetuin beschikt de school over verse groenten, die voor de lunches op school gebruikt worden.