Onderwijs

Ontwikkeling begint met goed onderwijs

Tenda Pamoja  draagt ook bij aan het onderwijs in Kenia. Wij doen dit door initiatieven te ondersteunen, die bijdragen aan de onderwijsomstandigheden, een goede toegang tot onderwijs en zo een  betere kwaliteit van het onderwijs realiseren.

Onderwijs is de basis voor een betere toekomst van kinderen. Een kind dat de kans krijgt om naar school te gaan, werkt aan zijn eigen toekomst, die van zijn familie en aan de ontwikkeling van zijn land. Een klein project kan daarbij een groot verschil maken.

Investeren in onderwijs help!

Uw bijdrage aan het onderwijs van een kind, is een investering in de zelfstandigheid van kinderen. Ontwikkeling begint met goed onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat onderwijs een grote impact heeft op de ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van een land als geheel.  Eén jaar extra onderwijs leidt tot een toename van het individueel inkomen met 10%, terwijl elk extra gemiddeld scholingsjaar in een ontwikkelingsland het bruto binnenlands product vooruit stuwt met  0,37%.

Onderwijs leidt ook tot de verbetering van gezondheid. Zo leidt elk extra scholingsjaar voor moeders tot een vermindering van de kindersterfte van 5 tot 10%. Hulp bieden aan onderwijs heeft als effect dat leerlingen aan hun eigen toekomst kunnen bouwen.

Tenda Pamoja investeert met haar projecten in een beter onderwijs in Kenia, bijvoorbeeld door de bouw en inrichting van klaslokalen, het verstrekken van onderwijsmiddelen en  het verlenen van studiebeurzen aan talentvolle kinderen.