De Keniaanse overheid heeft dit jaar de wet op de NGO´s ingrijpend gewijzigd. Een nieuwe erkenning is aangevraagd en zeer recent ontvangen. Om aan alle gewijzigde voorwaarden te voldoen is een nieuwe board in Kenia in het leven geroepen waarvan het bestuur tenminste drie (onbezoldigde) Keniaanse leden telt. Dit bestuur wordt geleid door Dick Hagedooren als voorzitter en Mr. Rasi Masudi als vice-voorzitter. Hij is afkomstig uit Kwale en werkt als directeur bij de Independant Electoral and Boundaries Commission in Nairobi (vergelijkbaar met onze kiesraad). Secretaris is Samsom Ndegwa en Wiep Vellga beheert ook hier de financiën. Marijke Paap en Mr. James DzangoMshenga, headmaster van de Airport Primary school te Kilifi, completeren dit bestuur.

Nu de NGO-status is gehonoreerd moet TendaPamoja als charitatieve instelling ook een registratie en belastingvrijstelling bij de KenianRevenueAuthority (KRA) regelen. Deze belastingvrijstelling hebben we nodig om vrijstelling van de 16% BTW-plicht en andere belastingen te krijgen. Dit betekent echter ook dat we jaarlijks verplicht zijn om aangifte te doen. Daarnaast moeten we jaarlijks in Kenia een door een accountant goedgekeurde jaarrekening opstellen en indienen bij de NGO-board en KRA. Helaas kunnen we niet volstaan met de jaarrekeningen die we in Nederland al opstellen en laten goedkeuren. Tot slot zullen we ook al onze bankzaken in Kenia opnieuw moeten inrichten met een nieuwe tenaamstelling en nieuwe machtigingen. Deze bankzaken worden thans geregeld.