Actueel

Nieuwjaarsgroet


Ook in 2020 werkt Tenda Pamoja “Samen”
Wij wensen u een mooi jaar !!!

Vertrek Willem Buijteweg

In november 2019 organiseerde ons erelid Akke Timmermans een etentje voor Willem Buijteweg te Leiden. Dit omdat Willem had aangegeven zijn werkzaamheden als notulist en PR werkzaamheden van de Tenda Pamoja vergadering te willen neerleggen. Vanaf het voorjaar 2010 is Willem betrokken geweest bij Tenda Pamoja. Wij kijken terug op een plezierige periode. De contacten met elkaar waren daarbij bepalend. Zijn andere kijk op de projecten was verhelderend. Bedankt voor de fijne samenwerking!

Visitekaartjes voor de Keniaanse Board Tenda Pamoja

September 2019 was er in Shimoni een bijeenkomst met Samson Ndegwa en James Mshenga, 2 leden van de Keniaanse board. Mister Rasi Masudi kon helaas, vanwege drukke werkzaamheden niet aanwezig zijn. Tal van zaken zijn er besproken. Ook werden de visitekaartjes overhandigd.

Wandelen voor water maart 2019

3 Scholen hebben in maart 2019 meegedaan aan de sponsorloop Wandelen voor Water. De opbrengst van  7100 euro. Dit bedrag draagt bij om projecten te realiseren, ook andere bedragen zijn er vanuit Tenda Pamoja sponsoren ingelegd. Een totaal bedrag van 49.000 euro.  Naar Wilde Ganzen is  het projectvoorstel gestuurd. De aanvraag is gehonoreerd. De volgende  projecten kunnen daarbij worden uitgevoerd in 2020: het bouwen van een klaslokaal, een keuken en een toiletgroep voor meisjes; het repareren van een shade; het maken van schoolbankjes; het renoveren van een watertank; het aanleggen van een omheining en een groentetuin. De projecten zijn daarbij door de sponsors in overleg met de scholen in Kenia uitgekozen.

NGO erkenning

De Keniaanse overheid heeft dit jaar de wet op de NGO´s ingrijpend gewijzigd. Een nieuwe erkenning is aangevraagd en zeer recent ontvangen. Om aan alle gewijzigde voorwaarden te voldoen is een nieuwe board in Kenia in het leven geroepen waarvan het bestuur tenminste drie (onbezoldigde) Keniaanse leden telt. Dit bestuur wordt geleid door Dick Hagedooren als voorzitter en Mr. Rasi Masudi als vice-voorzitter. Hij is afkomstig uit Kwale en werkt als directeur bij de Independant Electoral and Boundaries Commission in Nairobi (vergelijkbaar met onze kiesraad). Secretaris is Samsom Ndegwa en Wiep Vellga beheert ook hier de financiën. Marijke Paap en Mr. James DzangoMshenga, headmaster van de Airport Primary school te Kilifi, completeren dit bestuur.

Nu de NGO-status is gehonoreerd moet TendaPamoja als charitatieve instelling ook een registratie en belastingvrijstelling bij de KenianRevenueAuthority (KRA) regelen. Deze belastingvrijstelling hebben we nodig om vrijstelling van de 16% BTW-plicht en andere belastingen te krijgen. Dit betekent echter ook dat we jaarlijks verplicht zijn om aangifte te doen. Daarnaast moeten we jaarlijks in Kenia een door een accountant goedgekeurde jaarrekening opstellen en indienen bij de NGO-board en KRA. Helaas kunnen we niet volstaan met de jaarrekeningen die we in Nederland al opstellen en laten goedkeuren. Tot slot zullen we ook al onze bankzaken in Kenia opnieuw moeten inrichten met een nieuwe tenaamstelling en nieuwe machtigingen. Deze bankzaken worden thans geregeld.

TP kantoor verhuisd

Sinds het voorjaar 2019 is er een nieuw Tenda Pamoja kantoor. Het kantoor is gevestigd in het Kwamasai Trading Centre. Het kantoor ligt op een strategische plek; een mooie uitvalbasis nl. om de gesponsorde scholen te bezoeken. Ook ligt het kantoor naast de County Administrative office, hierdoor is er een goede netwerk voorziening. Ook kan er gebruik gemaakt worden van andere voorzieningen. PO Box 1781 te Ukunda is het adres.

PROJECTEN