Update activiteiten in Kenia van november en december 2021

 

Beste wensen voor het Nieuwe jaar.

De nieuwsbrief geeft een update over de ontwikkelingen in Kenia van de laatste maanden van het jaar 2021. Echter de nieuwjaarswens mag natuurlijk niet ontbreken. In Kenia doen zij dit de hele maand januari, dus het kan nog net. 2021 liet de afronding zien van een prachtig bouwproject, maar helaas liet 2021 ook weer de noodzaak zien van ondersteuning door het uitdelen van voedsel en  vleespakketten voor gezinnen alsmede voedselprogramma’s voor op de scholen.

2 sponsoren konden hun projecten bezoeken: in september bezochten niet alleen Jan Kersbergen en Marijke Paap de projecten van hun stichting Tunajenga, maar ook Cilia de Ruiter van de Mteza Primary school en de Banga’a ECDE bezocht haar projecten in november.

De 2 bezoeken hebben een samenwerking opgeleverd met de Governor van Kwale:

  • Tunajenga zal in samenwerking met ODF (Orhan Demir Foundation) bij Kanana een Health Center gaan bouwen. De overheid zal bijdragen door voor de inrichting te zorgen en het onderhoud te laten plaatsvinden. Ook zullen zij het personeel werven en zorg dragen voor de salarissen.
  • Cilia de Ruiter heeft contacten gelegd om een structurele oplossing te creëren voor het water tekort rondom de Mteza Primary. Het zal gaan om het aanleggen van een dam en waterleidingen naar de huishoudens.

2022

Wat zal het jaar gaan brengen? Wij gaan in ieder geval uit van mooie bouwprojecten. Echter is ook het te kort aan water een enorm punt van aandacht. Dit vraagt om nieuwe initiatieven, want voedselpakketten of voedselprogramma’s kunnen niet blijvend gegeven worden. De beelden op  TV en de berichten van Samson zijn schrijnend, want hier uit blijkt dat er een norm tekort is aan water!!! Dit wordt een uitdaging, waar tevens creativiteit verlangd wordt. Verder gaan we voor een prachtig 2022, waarbij  onze contacten zoals met governor Salim Mvurya, minister ECDE Mangale Ndegwa en medewerkers NCBA bank te Ukunda, erg belangrijk zijn. Maar wat zal de uitslag van de nieuwe verkiezing gaan betekenen voor een goede samenwerking ?

 

 

Toekomst Tenda Pamoja

Rasi Masudi, de voorzitter van Tenda Pamoja Kenia, heeft vergaderingen met de board: er moet namelijk een strategisch beleidsplan voor Tenda Pamoja met betrekking tot de toekomst worden opgesteld. In 2025 moet namelijk de verzelfstandiging van Tenda Pamoja afgerond zijn. Tenda Pamoja wordt daarbij begeleid door de KCDF (Kenya Community Development Foundation). Er zijn strakke richtlijnen opgezet die gevolgd moeten worden en er is een medewerker verbonden vanuit KCDF aan TP Kenia. Deze samenwerking met het KCDF is ontstaan door de samenwerking van de KCDF met de Keniaanse overheid. Zij werken samen aan een project die betrekking heeft op de verzelfstandiging van NGO’s. Dit project vanuit de Keniaanse overheid heet “Change The Game Academy”.  Discussiepunten vanuit dit project zijn:

  • Transition of building-related to human resources related projects
  • A different philosophy; investing in people- community development.
  • Another way of working: what does it mean to our relation with the schools in Kenya ?
  • What does another way of working mean for the staff in Kenya ?
  • Another way of working together with new partners in Kenya ?
  • Another way of working; What does did mean for the network in the Netherlands ?

Naast de Keniaanse overheid vraagt ook Wilde Ganzen een andere benadering bij de aanvraag; deze moet nu in zijn geheel vanuit Kenia komen. De financiën voor het project worden nu in tranches overgemaakt en er wordt gevraagd om een tussentijdse evaluatie met foto’s en overzicht van uitgaven.

 

Building Activities App

Tenda Pamoja Nederland heeft een WhatsApp groep genaamd ‘Building Activities’. Alle bouw activiteiten worden door Samuel in deze app geplaatst met daarbij een update van de stand van zaken. In 2022 vinden er wederom mooie activiteiten plaats. De sponsor wordt daarbij op de hoogte gesteld.

 

Groentetuinen App

Bij de bezoeken stonden de prachtig aangelegde groentetuinen te verpieteren. De klimaatsveranderingen en het daarmee gepaard gaande schromelijk te kort aan water vragen om andere oplossingen, maar zo eenvoudig is dit probleem niet op te lossen. Wilbur van Beijnen heeft in samenwerking met Samson personen uitgenodigd van scholen en officials om met elkaar info te kunnen delen over de groentetuinen in een

‘ Groentetuinen App’. In dit project zitten 4 scholen; de Mwereni, de Mwenzamwenye, de Mahuruni en de Chitsanze.

 

Groentetuin Chitsanze

Bouwprojecten

De bouwprojecten zijn bij de diverse scholen begonnen. Er komen nieuwe lokalen bij de Mahuruni, een nieuwe eetzaal bij de Chitsanze en een shade bij de Chirimani. Daarnaast vindt renovatie plaats bij de Mwenzamwenye, op de Saini Academy wordt er 1 ruimte gebouwd met een specifieke inrichting voor ICT, Staf room en Bibliotheek. Tevens komt er een fence rond de school. Bij de Banga’a en Mteza komt er nieuw meubilair.

 

Voedselpakketten

De afgelopen 2 maanden zijn er wederom voedselpakketten uitgedeeld.  Nu echter rond de Kerst. Dit vond plaats bij gezinnen van scholen of bij gezinnen die een specifieke connectie hebben met een stichting. Het pakket bestond uit de basisbehoeften; rijst, aardappels, tomaten, uien, zout, suiker bakolie, meel en bakpoeder. Op deze wijze konden de gezinnen een kerstmaaltijd bereiden en in het kader van de Harambee; zorg dragen voor elkaar.

Voor 2022 is er een voedselprogramma gestart op de Mteza en de Banga’s. Rond de Ramadan 2022 is het streven om bij 1000 families een pakket uit te reiken. Dit is een initiatief van de Orhan Demir Foundation, in samenwerking met Stg. Tunajenga.

Voedselpakketten Saini Academy

UBO registratie.

Bestuur Tenda Pamoja is aangemeld in het UBO-register. Wat is het UBO-register?

Laatste nieuws

Netwerk bijeenkomst.

Vanuit de secretaris Marlies  Bles is de mail verstuurd om te inventariseren of de besturen van de stichtingen van Tenda Pamoja behoefte hebben aan de bijeenkomst. Belangrijk is daarbij om met elkaar kennis te maken en ervaringen te delen. Wat kunnen wij van elkaar leren ?

 

DEAN

Tenda Pamoja is benaderd door Cor van Gils van DEAN. Dit staat voor:

Digital Educational African Network.

Hun visie in het kort:

Digitale onderwijsmiddelen verbeteren in het onderwijs. Goed onderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Oost Afrika. Het zorgt voor de groei van de middenklasse en het vergroot de individuele mogelijkheden. Met de juiste inzet van digitale lesmiddelen verbetert het onderwijs. DEAN begeleidt scholen bij het inzetten van ICT om hun onderwijs te verbeteren.

DEAN ontwikkelde passende digitale onderwijskundige producten en middelen. Een langdurige samenwerking met scholen garandeert dat deze  oplossingen passen bij de mogelijkheden van de school. Dit creëert betrokkenheid van de school en resultaten die breed gedragen worden.

Het programma ontwikkelt door DEAN sluit aan bij het curriculum van Kenia en zij creëren een omgeving met een server en laptops. Leerkrachten krijgen een scholing gedurende 2 jaar.

Marlies Bles is bezig met de onderhandelingen. Samson gaat met 2 ICT studenten, gesponsord vanuit Tenda Pamoja, een school bezoeken die al actief werkt met DEAN.

 

Bijgevoegd een brief die het contact legt tussen de medewerkster van DEAN en Samson.

 

Bestuur

Tenda Pamoja Nederland zoekt versterking voor het bestuur en/of adviseurs

Wiep Vellinga bestuurslid vanaf de oprichting van Tenda Pamoja en tevens de treasurer of te wel de financiële man, heeft aangegeven in 2022 te gaan stoppen.

Wilbur van Beijen zal de nieuwe penningmeester worden. Wilbur heeft echter nog tal van andere taken, die ingevuld moeten gaan worden.

Adriaan Straatman, de adviseur bij de bouw zaken en het contact met Wilde Ganzen is helaas vanwege ziekte uitgevallen.

Tenda Pamoja betekent Samen Werken, wie gaat er het bestuur ondersteunen en mee om Samen te Werken ?