Actueel

Update activiteiten, gebeurtenissen Kenia Juli en Augustus 2020

NGO Board in Kenia

De benoeming van de nieuwe board in Kenia is under process zoals een Keniaan dat altijd zo mooi kan zeggen. Het ambtelijke apparaat was door de Covid 19 stil gelegd, maar komt geleidelijk weer op gang. De nieuwe leden moeten nl. een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen. Het is nog wachten op 3 van deze documenten.

 

Verkoop oude auto

De oude TP auto heeft bij verkoop een mooi bedrag opgeleverd. Er werd betaald in 2 termijnen. Gelukkig is het restant bedrag ook eind augustus overgemaakt. De advocaat, nieuw lid van de Keniaanse board, heeft daarbij een bemiddelende rol gespeeld door e.e.a. contractueel vast te leggen.

Bouwprojecten

De bouwprojecten van het eerste half jaar zijn afgerond. De laatste betaling is gedaan aan de constructors en de evaluatie ligt bij Wilde Ganzen. Adriaan, van het bouw en waterteam heeft de aanvraag voor de tweede ronde in bouwactiviteiten najaar 2020 klaar. Er staan mooie dingen aan te komen van verschillende stichtingen; Mwereni Primary school; een toiletgebouw met 8 deuren, meubilair (15 tafels en 30 stoelen) Mahuruni Primary; 2 nieuwe klaslokalen en meubilair Chitzanse Primary; meubilair (20 bankjes en 10 tafels) Saini Academy; 3 nieuwe klaslokalen, meubilair (30 tafels en 60 stoelen), plastering 3 bestaande lokalen, aanleg van een watertoren met een plastic watertank van 10m3. Community Center in Kanana; een renovatie van het gebouw en eveneens een watertoren met een plastic watertank van 10m3.

De scholen; het Onderwijs

Het onderwijs raakt het zicht kwijt doordat de leerlingen nog steeds niet naar school mogen tot 1-1-2021. De Covid-19 geeft ook veel honger. Gevolgen daarvan laten zien dat er veel kind huwelijken plaats vinden. (bruidsschat van 3 koeien, b.v.) Er is kinderarbeid op het land, er is prostitutie en er zijn veel zwangerschappen. De regering in Kenia is zich ook bewust van dit feit en heeft een nieuw project gestart. Community Based Learning (CBL). De regering wil dat leerkrachten in een gebied onderwijs gaan geven op een plek aan b.v.10 kinderen voor 4 uur op een dag. De leerkrachten moesten zich daarbij registreren bij het dichtstbijzijnde onderwijs kantoor, zodat zij dit CLB in hun dorp konden uitvoeren om tenminste nog een beetje onderwijs te kunnen geven. Helaas zijn er ouders naar de rechter gestapt en deze heeft de actie van de regering verboden. De ouders zagen de meerwaarde niet. Een vreselijke beslissing. Afwachten wat er nu gaat gebeuren. Een lichtpuntje is dat de universiteiten geopend zijn voor studenten die in de afrondende fase zijn. De lessen worden online gegeven. Probleem voor studenten die er via Tenda Pamoja worden gesupport, de noodzaak van de aanschaf van een laptop.

Voedsel en vleespakketten.

In de afgelopen periode hebben 133 gezinnen een vleespakket gehad. Elk pakket had een gewicht van 4 kg. Dit vond plaats tijdens het Offerfeest, Eid al Adha eind juli. De pakketten zijn gesponsord door Orhan Demir Foundation (ODF). Daarnaast hebben 12 families zowel in juli als in augustus een voedselpakket ontvangen.

Afscheid van voorzitter Dick Hagedooren

Zaterdag 22 augustus was de traditionele bestuurs BBQ gepland. Het moment om afscheid te nemen van Dick Hagedooren. De verscherpte corona maatregelen zorgden er voor dat de BBQ in deze vorm niet door kon gaan. In klein gezelschap is er toch afscheid genomen. Samson Ndegwa had samen met Rasi Masudi en James Mshenga een prachtige brief geschreven van 13 kantjes met daarbij foto’s van alle projecten die er door Dick zijn eigen Stichting Kids in Kenia waren gerealiseerd. Ook waren er video opnames gemaakt waarbij er verschillende sprekers aan het woord kwamen om Dick te bedanken. De nieuwe voorzitter Marijke Paap had een dankwoord waarbij eveneens de activiteiten van zijn stichting werden genoemd, een imposante indrukwekkende lijst naast de activiteiten als voorzitter zijnde. De board in Kenia refereerde daarbij aan 5 x de letter C. als eigenschappen horende bij Dick. Competent, Consistent, Confident, Committed, Communicative en Consultative, kwaliteiten van Dick. Marijke Paap voegde er de C bij van Challenge aan toe. Het voorzitterschap van Dick was een grote uitdaging. Het bestuur kreeg nl. te maken met 3 grote uitdagingen; de registratie van de NGO in Kenia, de verzelfstandiging van de NGO Tenda Pamoja in Kenia en de Financiën. Al deze 3 uitdagingen zijn of gerealiseerd of zijn in process. Het was een mooie bijeenkomst. Het beeld symboliserend de samenwerking werd overhandigd door de oude voorzitter aan de nieuwe voorzitter. Een impressie van de avond is doorgestuurd aan de board in Kenia.

Laatste nieuws

Wilbur van Beijen van Stichting Watoto is sinds 1-9-2020 ingeschreven als lid van het bestuur Tenda Pamoja Nederland bij de Kamer van Koophandel. Marlies Bles van Stichting Wij Steunen Kenia zal een aantal keren de vergaderingen bijwonen om misschien ook toe te treden als bestuurslid. 

Bij Tenda Pamoja zijn nu tien stichtingen aangesloten. Er zijn Stichtingen weggevallen, omdat zij niet meer actief zijn in Kenia. Er is ook een nieuwe stichting bij gekomen de Orhan Demir Foundation. Daarnaast zijn er ook personen die individueel een bijdrage storten.  Eerst volgende vergadering Maandag 28 September. Vergaderpunten inbrengen kan via info@tendapamoja.nl