Update activiteiten, 2021

CBC Competency Based Curriculum

Op de scholen is men bezig met het introduceren van een nieuw curriculum, het zogeheten “Competency Based Curriculum”. Dit betekent dat er minder vakken komen en meer holistisch les wordt gegeven. Op zich is de inhoud goed, maar de indeling van het schooljaar gaat daarmee ook veranderen. Het nieuwe schooljaar gaat in het vervolg eind juli starten, terwijl het schooljaar normaliter in januari begon. Ook gaat Kenia van een 8-4-4 systeem ( 8 jaar basisschool, 4 jaar middelbare school, 4 jaar beroepsonderwijs/universiteit ) naar een ander systeem. Het wordt een 2-6-3-3-3 systeem: 

2 jaar voorschool, Pre Primary PP1 en PP 2

3 jaar lagere basisschool Lower Primary (early years education), Grade 1, Grade 2 en Grade 3

3 jaar hogere basisschool Upper Primary Grade 4, Grade 5 en Grade 6

(6 jaar basisschool )

3 jaar middelbare school Lower Secondary Grade 7, Grade 8 en Grade 9

3 jaar hogere middelbare school  Senior School Education Grade 10, Grade 11 en Grade 12

3 jaar beroepsonderwijs/universiteit (Higher Education).

Voor de kinderen is dit een enorme verandering. Zij moeten ineens, ook mede door Covid-19, veel meer studie uren maken om over te kunnen gaan naar de volgende klas, i.p.v. in januari. Dit is een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

 

Bestuursvergadering Nederland

Op 29 juni is het bestuur na lange tijd weer bijeen geweest. Tal van agendapunten zijn er besproken.

Marlies Bles is de nieuwe secretaris. Wilbur van Beijnen zal zich concentreren op een WhatsApp groep in Kenia aangaande de groentetuinen en een WhatsApp groep voor de “de village pumps”. De scholen die dit hebben, komen in deze Appgroep om ervaringen uit te wisselen, aandachtspunten te bespreken etc. en vooral om van elkaar te leren. Samuel en Samson zitten ook in deze WhatsApp groep.

De spil in de organisatie is Samson Ndegwa. Sponsoren hebben een direct contact met scholen. Echter, belangrijk blijft om bij activiteiten op een school Samson op de hoogte te stellen. Het is niet raadzaam, zaken met een school via een leerkracht of headteacher te regelen en Samson niet te informeren.

De highlights:

  • Jaarrekening en activiteitenverslag 2020 zijn goed gekeurd en staan op de site.
  • Beleidsplan 2021-2025 staat op de site
  • Evaluatie Wilde Ganzen project 2020/2021 project is afgerond. Activiteiten zijn terug te vinden in het activiteitenverslag.
  • In het kader van de WBTR raadt het bestuur aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bestuur te regelen voor een stichting.
  • Financiën; Jaarlijkse bijdragen zijn betaald door de stichtingen en wij hebben een donatie van € 1500,00 mogen ontvangen.
  • Communicatie; Stichtingen worden geïnformeerd via de WhatsApp groep, per mail of gebeld. In het najaar wordt er een bijeenkomst geregeld om elkaar te ontmoeten

 

Bestuursvergadering Kenia

In Kenia heeft op 9 juli de eerste vergadering van het bestuur Tenda Pamoja Kenia plaatsgevonden. Op de foto is het voltallige bestuur te zien.  Een ontmoeting in de Forest Lodge te Ukunda waar het met elkaar kennis maken een belangrijk item was. Leidraad  voor de vergadering was het Activiteitenplan Tenda Pamoja Nederland 2020. Het verslag was in het Engels doorgestuurd. Het hoofditem was de verzelfstandiging van het bestuur in Kenia.

NGO van de toekomst Kenia

Om TP Kenia zelfstandig te kunnen laten opereren zullen de activiteiten en projecten zoals tot nu toe uitgevoerd, gecontinueerd worden. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking tussen beide organisaties zal blijven bestaan. Monitoren wordt daarbij het sleutelwoord op het gebied van; financiën, de audit en de uitvoeringen van de projecten. Projecten vinden plaats op verzoek van een school of op verzoek van een stichting. Dit alles onder het motto van “Tenda Pamoja” Samenwerken.

Daarnaast zal Tenda Pamoja Kenia moeten gaan werken aan inkomstenwerving, aangezien zij in de toekomst ook financieel onafhankelijk moeten kunnen voortbestaan. 5 jaar zijn hiervoor uitgetrokken.

De board in Kenia zal daarbij trainingen gaan volgen bij het KCDF.

KCDF

Kenya Community Development Foundation (KCDF) is een Keniaanse organisatie die ondersteuning biedt aan allerlei Community initiatieven. Zij weten wat de behoeftes zijn in Kenia. Zij ondersteunen, trainen en begeleiden lokale initiatiefnemers

 

Tenda Pamoja Nederland

Het zal de komende jaren belangrijk blijven om vanuit Nederland de activiteiten in Kenia te ondersteunen en te monitoren. De verzelfstandiging van Tenda Pamoja Kenia zal voorlopig voor een deel financieel afhankelijk blijven van de bijdragen vanuit Nederland. Vooralsnog kunnen wij deze steun blijven bieden zolang er voldoende sponsoren aangesloten blijven bij Tenda Pamoja en er voldoende water- en bouwprojecten zijn. Dit is echter een onzekere factor. Afgelopen jaren hebben wij nl. gezien dat er een terugloop in sponsoren is. Meestal sponsoren die al vele jaren actief zijn geweest in Kenia en gezien leeftijd afstand nemen van actieve deelname. Keyword is zoals eerder aangegeven communicatie. NGO Kenia is een zelfstandige organisatie geworden waarbij de communicatielijnen helder moeten zijn. Sponsoractiviteiten moeten daarbij lopen via Samson Ndegwa de coördinator.

Gesponsorde studenten

Er zijn 45 leerlingen en studenten die gesponsord worden door de stichtingen. Het zijn leerlingen op de Primary en de Middelbare School, de vervolgopleidingen en de universiteit. Totaal gaf dit een kosten plaatsje van rond € 9500,00 voor dit moment. Dit bedrag is reeds overgeboekt. Er zijn fees die in één keer voor het hele jaar 2021 zijn betaald door de sponsoren en anderen betalen per termijn. Samson heeft de bedragen per termijn, doorgeboekt naar de scholen en aan de ouders en/of verzorgers van de studenten de bankafschriften overhandigd als bewijs van betaling. Het schooljaar 2021 begint op 26 juli. Iedere stichting heeft daarbij zijn eigen afspraken gemaakt t.a.v. sponsoring. ( het hele bedrag wordt gefinancierd of een deel) Bij een betaalde baan kan de afspraak b.v. zijn: je familie te ondersteunen. 2 gesponsorde leerlingen uit het verleden maken nu deel uit van de Keniaanse Board van Tenda Pamoja. Kanyiva Mailu en Mercy Mangale. Zij hebben een universitaire opleiding afgerond.

Helaas worden wij steeds meer geconfronteerd, dat ook de “shopping money”, een probleem wordt voor de ouders en of de verzorgers. De shopping money is nodig voor de aanschaf van het uniform, de sokken, de schoenen, de tas en de dagelijkse benodigdheden          (tandpasta, sanitaire voorzieningen, pyjama, zeep etc ).

 

Covid 19

De scholen zijn weer begonnen en ook de Covid 19 materialen kunnen worden aangeschaft, bij elkaar is er een bedrag van € 1700,00  ingelegd door verschillende stichtingen. Het bedrag is naar Kenia overgeboekt en Samson Ndegwa zal de benodigde maskers en zeep aanschaffen.

Bouwprojecten

Er staan weer mooie, nieuwe projecten op de planning; bouw van 5 lokalen, 1 eetzaal, 1 shade, 1 staf- en ICT/ Bibliotheek ruimte. Het repareren van dakgoten en watertanks. Aanschaf van meubilair. Het maken van 9 kasten voor in de lokalen. Dit alles op diverse scholen. De offertes zijn daarbij binnengekomen. Adriaan  Straatman van het bouw en waterteam verwerkt e.e.a. in de aanvraag naar Wilde Ganzen.

Tekening nieuwe bibliotheek en ICT ruimte, gemaakt door Samuel Nyawa.

 

 

Covid 19 Equipment voor onze scholen.

 

Alle stichtingen van Tenda Pamoja hebben hun bijdragen geleverd in aanschaf van materialen voor Covid 19 bestrijding. Dit gebeurde al in maart. In oktober 2020 kon er dankzij extra donaties en de samenwerking met Wilde Ganzen wederom tot aanschaf van materialen worden overgegaan. Deze aanschaf gebeurde in overleg met de sponsor van een school, de school zelf en ons team in Kenia. Afgelopen periode is er hard gewerkt om bij aanvang van de scholen dit op tijd te kunnen uitdelen. Dit was een uitdaging, daar er een run is op deze materialen. De volgende materialen zijn daarbij uitgedeeld; mondmaskers, zeep, sanitizers, thermoguns, watertanks op stalen standaards en footsanitizers. Ook hebben de scholen een bedrag ontvangen, zodat er door de community van een school zelf zeep gemaakt kan worden. Samson en Samuel, onze medewerkers in Kenia, hebben voorlichting gegeven in het gebruik ervan.