Update activiteiten in Kenia laatste kwartaal 2022

Nieuwsbrief Tenda Pamoja december 2022

 

Tenda Pamoja Kenya

Zoals jullie allen vernomen hebben, is de stichting TP-K zelfstandig functionerend. Samson is namens TP-K verantwoordelijk en aansprakelijk voor al onze projecten op de TP scholen, vandaar dat nu alles via hem moet lopen. TP-K moet verantwoordelijkheid afdragen aan de Keniaanse overheid, County Kwale en de KRA (Keniaanse Revenue Authority).

Tenda Pamoja heeft een alumni groep met op dit moment 33 leden.

De alumni groep in Kenia is actief en doneert ieder maandelijks voor een goed doel. Welk doel dit wordt, wordt nog besproken. Er is een alumni WhatsApp groep.

 Tenda Pamoja Nederland

Tenda Pamoja is in 2007 opgericht; betuursveranderingen hebben er plaats gevonden. Nu in 2022 hebben Wiep Vellinga per 1 juli al en Marijke Paap per 1 januari 2023 aangegeven om te stoppen met hun activiteiten voor Tenda Pampja. Na 15 jaar van bevlogenheid en gedrevenheid voor TP, is het een mooie tijd om afscheid te nemen. Heel prettig is het dat Marlies Bles (Wij Steunen Kenia) de voorzittersrol op zich gaat nemen en dat Wilbur van Beijnen (Watoto Kenia) de secretaris zal worden. Jan Kersbergen, die op de achtergrond de financiën beheerde, zal na overdracht, eveneens in de loop van 2023 zijn taken neerleggen. Er is dus nog ruimte voor bestuurstaken / functies zoals penningmeester, social media en website beheer. Wie zou kunnen en willen bijdragen?

Tijdens het nieuwjaarsetentje bij het Keniaanse restaurant de 3 Stones op 13 januari 2023, zullen wij formeel afscheid nemen van Wiep en Marijke .

Ander nieuws; Robert Hilhorst heeft zich weer aangesloten bij TP en gaat nieuwe activiteiten ontplooien op/ bij de Mwena Primary School. ICT en het waterproject hebben daarbij de prioriteit. Met zijn terugkeer zijn wij erg blij. Het aantal stichtingen komt daarbij op 11.

Tenda Pamoja een kleine organisatie, maar met vele activiteiten.

Activiteiten van het afgelopen half jaar:

 

DEAN

Deze organisatie is een samenwerking met TP op 2 scholen gestart. Een ICT programma op de tablet, dat aansluit bij het nieuwe curriculum. De Saini Academy (Stg. Tungajenga) en de Mahurini school (Stg. Watoto ) nemen nu deel aan het project.

Op voordracht van de headteacher konden de teamleden deelnemen aan een cursus en de scholen werden van tablets voorzien. 20 tablets zijn er op de Saini Academy aangeschaft en 10 tablets op de Mahuruni.

De Kilole heeft nu interesse in het DEAN project om te starten in 2023. Afstemming hierover loopt nu.

 

 

Voedsel

Er is een voedselprogramma geregeld bij 3 scholen, waardoor de leerlingen konden worden voorzien van een lunch.

Ook zijn er gedurende het jaar voedsel- en vleespakketten uitgereikt aan families van de scholen; bij families in de community van scholen en aan specifieke gezinnen. Samson coördineert deze operaties in overleg met de dorpsoudsten, de headteachers en oud studenten. Hij is  zelf goed op de hoogte van de behoeften van deze gezinnen. Het gaat daarbij om de “most needed ones”. De laatste activiteit voor 2022 was het verspreiden van 370 Kerstvoedselpakketten met basisbehoeften.

In totaal is er rond de € 75.000,00 aan voedselprogramaa’s en voedselpakketten besteed in 2022.

De grote droogte, het gebrek aan water en de gestegen prijzen zorgen er voor dat deze voedselondersteuning noodzakelijk is. TP gaat mede op advies van Samson kijken en onderzoeken of er duurzame ondersteuning kan plaats vinden; start watervoorziening bij scholen of de aankoop van landbouwgrond.

 
 
 
 
Spirulina

is  een microscopische groene alg. Het is geen medicijn, maar gezonde natuurlijke voeding; the most nutrious healthy food on earth. Het product verbetert de gezondheid.

Spirulina wordt er nu verstrekt op de Kilole Primary en op de Saini Academy. Deze scholen zijn een samenwerking aangegaan met de Spirulina farm, een project van de Nederlanders Jet en Piet van Winsen van Secteur 10 for a better life in Africa. De leerlingen op de 2 scholen  genieten nu elke dag van de “groene pap”. Dit komt door de toevoeging van de Spirulina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesponsorde leerlingen:

Een heel groot aantal leerlingen (ruim 40!) wordt gesponsord. Er is afgesproken dat Samson in januari 2023 een lijst opstelt van de leerlingen die er in het nieuwe jaar gesponsord gaan worden. Deze lijst wordt daarna verspreid onder de stichtingen van Tenda Pamoja. Een stichting geeft in deze een akkoord of niet. Het bedrag voor de gesponsorde leerling wordt daarna geboekt op rekening van Tenda Pamoja, dan wordt e.e.a. doorgeboekt naar de TP rekening in Kenia en wordt Samson geinformeerd.

Wide Ganzen

Samson is het rapport aan het afronden voor Wilde Ganzen van de bouwprojecten 2022. Wilbur van Beijnen is in Nederland het aanspreekpunt en contactpersoon met Samson en Samuel. Het afgelopen jaar hebben er voor een bedrag van € 117.000,00 bouwactiviteiten plaats gevonden.

Mooi nieuws is dat de nieuwe aanvraag voor 2023 al klaar ligt. Deze kan ingediend worden als het laatste project van 2022 is afgerond.

Ten slotte willen wij ieder een heel fijn, gezond en tevreden nieuw jaar wensen. Een jaar om goed en fijn samen te werken aan een betere toekomst voor de Keniaanse bevolking

Marijke Paap – Jan Kersbergen. – Wilbur van Beijnen – Marlies Bles