Update activiteiten, gebeurtenissen Kenia September en Oktober 2020

NGO Board in Kenia

De benoeming van de nieuwe board in Kenia is nog steeds under process. Van de nieuwe leden ontbreekt nog 1 bewijs van goed gedrag. Samson en Samuel hebben via het KCDF een cursus gevolgd aangaande procedure project aanvragen en het opereren als zelfstandig bestuur. Men gaat in overleg of de nieuwe leden eveneens deze cursus zullen gaan volgen.

Wat is het KCDF en wat doen zij?

Kenya Community Development Foundation (KCDF) is een Keniaanse organisatie die ondersteuning biedt aan allerlei Community initiatieven. Zij weten wat de behoeftes zijn in Kenya. Zij ondersteunen, trainen en begeleiden lokale initiatiefnemers van projecten en stimuleren hen bijvoorbeeld om zelf fondsen te werven.

 

Bouwprojecten

De bouwproject aanvraag is goed gekeurd en het bouwen kan beginnen. In de eerste week van november is gestart met de verschillende projecten. Dit kan omdat er gebruik wordt gemaakt van verschillende aannemers. Er staan mooie projecten op stapel en heel fijn was het feit dat de aanvraag voor de bouw van een lokaal bij de Banga’a ECDE ook nog gehonoreerd werd. Een andere aanvraag bij Wilde Ganzen loopt nog; dit betreft de aanvraag voor support Covid-19 maatregelen. Bij elkaar is er een aanvraag voor € 3725,00 neergelegd. In Kenia wordt in overleg tussen Samson en de scholen gekeken, waar behoeft aan is.

 

Voedselpakketten en voedselprogramma

De afgelopen 2 maanden zijn er wederom voedselpakketten uitgedeeld. Dit vond plaats bij gezinnen van scholen of bij gezinnen die een specifieke connectie hebben met een stichting. Een ander initiatief was de support voor de lunch op school, nu bepaalde groepen weer naar school mogen. De lunch is op deze manier voor de leerlingen geregeld ( 50 kg rijst, 90 zakken bonen, 4 kg zout en 30 liter kookolie ). De situatie in Kenia laat zien dat het ondersteunen van families/gezinnen belangrijk blijft. Samson gaat daarbij in overleg met de scholen en bekijkt ter plekke waar de support uit zal bestaan. Ook de regering probeert te ondersteunen. Bij de distributie gaat echter veel mis. Inwoners geven aan dat de pakketten te weinig voedsel bevatten. Distributie wordt regelmatig gehinderd door menigte radeloze mensen en gewapende bendes.

 

Afscheid van Ingrid Baart. Bedankt voor al het werk !!

Ingrid Baart is jarenlang het aanspreekpunt geweest voor Wandelen voor Water. Naast het feit dat zij sinds 2000 actief was via haar werk; de Anne Frankschool in Leiden voor de Godo Primary School in Kenia. De afgelopen maand heeft zij echter aangegeven te stoppen met deze activiteit  Zij onderhield daarbij de connecties met de organisatie van Wandelen voor Water. Informeerde de scholen en de stichtingen. In 2020 is het Wandelen voor Water niet door gegaan. Een Keniaanse periode is daarbij voor haar nu afgesloten, waarbij prachtige dingen zijn bereikt. De organisatie van Wandelen voor Water hoopt volgend jaar weer mooie evenementen en acties te kunnen organiseren om de doelen die wij hebben te ondersteunen. ( Wilbur van Beijnen zal deze taak overnemen)

Laatste nieuws                     Bestuur           

Marlies Bles van Stichting Wij Steunen Kenia heeft aangeven toe te treden als bestuurslid. Bij de KvK is dit geregeld en ook zijn de nieuwe bestuursleden op de site van Tenda Pamoja zichtbaar.

Beleidsplan. Tijdens de vergadering van 29 september was het belangrijkste agendapunt het beleidsplan. Dit zal verder nog zijn vervolg krijgen.

Communicatie Kenia

Het is belangrijk, dat zaken via Samson Ndegwa lopen. En… dat Samson in de activiteiten wordt meegenomen. Ander aandachtspunt is om Samson te informeren wanneer een sponsor goederen wil op sturen naar Kenia. Samson geeft aan dat douaneprocedures een ingewikkeld proces zijn bij inklaren, kosten die moeten worden betaald en het vervoer van de producten. Naast de enorme hoeveel tijd dat het vraagt. Ook is er nogmaals aangegeven dat bedragen voor een activiteit in Kenia, eerst door de sponsor, gestort moeten zijn op rekening Tenda Pamoja Nederland alvorens de actie in Kenia kan worden uitgevoerd.

Communicatie Nederland.

Er is nu de WhatsApp groep Tenda Pamoja Foundations.

De WhatsApp groep bestuur Tenda Pamoja.

De info via mail en de site over de laatste activiteiten.